ถั่งเช่ากับความสูง

ถั่งเช่ากับความสูง

ความสูงนั้นคือความได้เปรียบในเชิงสรีระศาสตร์ และอาจเป็นที่ปรารถนา เพราะช่วยให้ดูดี บุคลิกภาพที่ดี ในทุกกลุ่มเชื้อชาติและสายพันธุ์พ่อแม่ หลายคน มักกลัวว่าลูกจะเตี้ย

กลัวไม่สูงทัดเทียมหมู่เพื่อนๆความสูงนั้นมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารครบหมู่ การออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องความสูง การพักผ่อนนอนหลับที่พอเพียง ตลอดจนถึงการใช้อาหารเสริม เท่าที่จะพบได้ในแหล่งวิชาการหรือการโฆษณาทั่วๆ ไป

ในทางการแพทย์นั้น ทั้งตัวคุณหมอเอง และนักวิทยาศาสตร์ ได้มีการค้นพบว่า adenosine มีความเชื่อมโยงกับ somatotrophs เป็นอย่างมากเพราะเป็น การทำงานของต่อม pituitary ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญเติบโตและความสูง ของร่างกายในช่วงวัยรุ่นนั่นเอง โดยความสูงจะเริ่มมากขึ้นและคงที่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นและวัยรุ่นตอนปลาย การดื่มนมปริมาณมากก็เป็นการช่วยให้ร่างกายสูงขึ้นในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกัน 

ความสูงกับโกรทฮอร์โมน

ความสูงนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่าง เช่นกรรมพันธุ์,อาหาร,การออกกำลังกาย,เชื่อชาติ และฮอร์โมนในร่างกาย 

โกรทฮอร์โมน growth hormone (GH) เป็นฮอร์โมนชนิดโปรตีน หรือที่เรียกว่า เปปไทด์ฮอร์โมน โครงสร้างประกอบด้วยกรดอะมิโน 190 ตัว เป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า และมีผลต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งเมตะบอลิสซึมของร่างกาย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า somatotropin ยีนที่ควบคุมการสร้างโกรทฮอร์โมน อยู่บน q22-24 region ของโครโมโซมคู่ที่ 17 และมีลักษณะใกล้เคียงกับยีนที่ควบคุมการสร้าง human chorionic somatomammotropin (hCS) หรือที่เรียกว่า placental lactogen ฮอร์โมนทั้ง 3 ชนิด คือ GH, human chorionic somatomammotropin (hCS), และ prolactin (PRL) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และความสูงของคนเรา

การสร้างโกรทฮอร์โมน growth hormone (GH) เกิดขึ้น อย่างไร.. ?

โกรทฮอร์โมนสร้าง และหลั่งออกมาจากเซลล์ที่มีชื่อเรียกว่า โซมาโตรโทรฟ (somatotrophs) ซึ่งอยู่ในต่อมใต้สมองส่วนหน้า การสร้างโกรทฮอร์โมนถูกควบคุมโดยปัจจัยต่างๆ หลายชนิด ได้แก่ ภาวะความเครียด การออกกำลังกาย ภาวะโภชนาการ การนอน รวมทั้งตัวโกรทฮอร์โมนเองด้วย

nucleoside adenosine เป็นตัวควบคุมที่สำคัญของการหลั่ง interleukin-6 จากเซลล์ FolliculoStellate (FS) ของต่อมใต้สมอง โดยที่ adenosine ตัวนี้มักถูกสร้างขึ้นเอง ตามสถานการณ์ของ อายุและวัย ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการตรวจสอบการหลั่งของ adenosine และการส่งผลของเอนไซม์ adenosine ที่ถูกสร้างและเผาผลาญภายในต่อมใต้สมอง

สรุปคือ จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า adenosine ที่ถูกเสริมแก่ร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยทำให้เกิดการหลั่ง ฮอร์โมนจาก lactotrophs และ somatotrophs ได้โดยตรง หรือโดยการเผาผลาญพลังงานของ ATP ซึ่งอาจมีบทบาทในการส่งเสริมหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์รวมทั้งการหลั่งฮอร์โมนและกระตุ้นการสร้างขึ้นใหม่ได้อะดีโนซีนจึงเป็นตัวการสำคัญในการควบคุม สรีรวิทยาของต่อมใต้สมอง และอาจมีบทบาทในการตอบสนองในด้านความสูงของร่างกายได้อีกด้วย

http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0009/ea0009oc21.htm

ค่าเฉลี่ยของคนปกติ ในการเจริญเติบโตด้านความสูง จะหยุดที่อายุประมาณ 18 – 25 ปี การเจริญเติบโตของเด็กโดยทั่วไป จึงควรปล่อยให้กลไกต่างๆ ดำเนินไปเองโดยธรรมชาติ ก่อน

จนกระทั่งใกล้ถึงช่วงอายุที่ฮอร์โมน somatotrophs เริ่มจะ หยุดการทำหน้าที่จึงค่อยเสริม adenosine ลงไปเพื่อให้ฮอร์โมนนี้ ได้ทำหน้าที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง นั่นหมายถึงเพื่อช่วยในเรื่องของความสูงแล้ว การรับประทานถั่งเช่าในวัยรุ่นเพื่อ เสริม adenosine

 

ดังนั้นจึงควรเริ่มรับประทานในช่วงท้ายของ การเจริญเติบโตคือประมาณ 18 – 25 ปี เพราะหากเริ่มทานตั้งแต่วัยเด็กก็จะเสมือนเป็นการเร่งโตเร่งเป็น หนุ่ม-สาว ให้เร็วเกินวัยซึ่งอาจเป็นการไม่สมควร ที่อาจก่อเกิดผลกระทบด้านอื่นๆ ตามมาได้ยกเว้น ในกรณีที่ต้องใช้เพื่อการบำบัดรักษาในอาการผิดปกติอื่นๆ เช่นโรคภัยต่างๆ เป็นต้น

ปัจจัยที่ชวยเพิ่มความสูงอื่นๆ

  • ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่น โปรตีน และนม
  • ออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องความสูงเช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
  • กรรมพันธุ์ เพราะพ่อแม่สูง ลูกก็มักจะสูงตาม
  • เชื้อชาติ คนยุโรปมีความสูงเฉลี่ยมากกว่าคนเอเชีย

Reference : http://www.tuvayanon.net/6b5304190905.html

ขอขอบคุณข้อมูล Facebook : อาจารย์ Worawit Rochanavipart

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้

หากบทความนี้มีประโยชน์ ช่วยกันให้คะแนนด้วยนะคะ