ถั่งเช่าช่วยเพิ่มปริมาณ oxygen ในเลือดได้อย่างไร

ถั่งเช่าช่วยเพิ่มปริมาณ oxygen ในเลือดได้อย่างไร

เราคงเคยได้ยินถึงสรรพคุณของถั่งเช่าเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดให้มีปริมาณมากขึ้นกันไปแล้ว ซึ่งมีผลดีต่อร่างกายองเรา

จากผลการทดสอบสาร Cordycepin ต่อความสามารถในการเพิ่มปริมาณ oxygen ในระบบเลือดของคน ซึ่งจากผลการวิจัยและการศึกษาที่นำเสนอใน The Experimental Biology 2001 (FASEB meeting)

ในเมือง ออร์แลนโดรัฐฟลอริดา (1 เมษายน 2544) ได้ตรวจสอบผลของ Cordyceps ต่อความสามารถในการขนถ่าย oxygen ของมนุษย์ที่มีสุขภาพดี ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ และสรีรวิทยาโดย ศาสตราจารย์ Christopher B. Cooper (ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และสรีรวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Los Angeles) ได้ทำการศึกษา และลงตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาผู้สูงอายุชาวจีน ฉบับปี 2544 เกี่ยวกับ : ประสิทธิภาพการออกกำลังกายโดยทำการทดสอบก่อนและหลังการศึกษา 6 สัปดาห์ โดยใช้ข้อจำกัด ของอัตราการทำงานที่เพิ่มขึ้นบนเครื่องมือ ergometer ทำการศึกษาในกรุงปักกิ่งประเทศจีน สรุปได้ว่าหลังจากร่างกายได้รับ Cordyceps เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (max) oxygen ในระบบเลือดมีปริมาณ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง ที่ให้ยาหลอกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กลุ่มที่ได้รับยา Cordyceps มีอัตราการรับออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้น 6% จาก 1.88 ถึง 2.00 ลิตรต่อนาที การค้นพบนี้สนับสนุนความเชื่อที่ว่า Cordyceps มีศักยภาพในการ ส่งเสริมความสามารถในระบบหายใจ และเสริมสร้างความอดทนต่อความเหนื่อย-เมื่อยล้า ได้ดี (ยาและวิทยาศาสตร์ในกีฬาและการออกกำลังกาย, 1999)


การเพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือด (Increased levels of oxygen in the bloodstream)

ออกซิเจนและน้ำนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อสุขภาพ รวมถึงผิวพรรณที่สดใสเปล่งปลั่ง เนื่องจากน้ำและออกซิเจนเป็นสิ่งสำคัญทั้งในการเจริญ(Growth), รักษาสภาพ(Maintenance) และการทำงาน(Functioning) ของแทบทุกส่วนในร่างกาย ตั้งแต่ระดับอวัยวะไปจนถึงระดับปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์

การเพิ่มขึ้นของระดับออกซิเจนในกระแสเลือดจะส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์นั้นทำงานได้ดีขึ้นที่สำคัญสมอง (Brain) ความคิดความจำและมีสมาธิมากขึ้นตับ (Liver) สามารถกำจัดสารพิษต่างๆ ในร่างกายได้ดีขึ้น หรือแม้แต่ผิวหนังมีความชุ่มชื้นสดใสเปล่งปลั่งก็เป็นผลมาจากการได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอด้วย

ปริมาณของออกซิเจนต่อการทำงานของตับ

การมีปริมาณออกซิเจนในปริมาณที่มากในร่างกาย มีผลดีต่ออวัยวะในร่างกาย เช่น ตับ (Liver) เพราะสารต่างๆ ซึ่งถูกดูดซึมในระบบย่อยอาหาร ต้องเข้าสู่ตับเป็นอวัยวะแรก ออกซิเจนในน้ำดื่มที่ดูดซึมก็จะมาที่ตับเช่นกัน หน้าที่ของตับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานที่สำคัญของร่างกาย ในขณะเดียวกันตับก็เป็นแหล่งกำจัดสารพิษต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์และยาฆ่าแมลงที่ติดมากับผักที่รับประทาน เป็นต้นจะเห็นได้ว่าตับเป็นอวัยวะที่ต้องการพลังงาน (ATP) สูง การที่ตับได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากการดูดซึมในระบบย่อยอาหาร ทำให้เซลล์ของตับสามารถดึงออกซิเจนมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง ATP ทำให้ตับสามารถทำหน้าที่ต่างๆ ได้ดีขึ้น และเป็นการป้องกันอันตรายต่อเซลล์ตับจากสารพิษดังกล่าวด้วย ซึ่งส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี

ปริมาณของออกซิเจนต่อการทำงานของสมอง

มวลของสมองของมีเพียง 3% ของมวลร่างกายทั้งหมดของมนุษย์ แต่กลับมีปริมาณการใช้ออกซิเจนที่สิ้นเปลืองมาก ประมาณว่าเกินกว่า 20% จากระดับออกซิเจนทั้งหมดที่ใช้ในร่างกายของมนุษย์ และการดึงออกซิเจนในกระแสเลือดไปใช้โดยสมองนั้น จะมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงเวลา ที่ทำกิจกรรมที่ใช้ต้องความคิดอย่างหนัก เช่น ในช่วงเวลาท่องตำรา และหรือเวลาใช้สมาธิมากๆ เป็นต้น หรืออาจกำหนดเป็นหลักการง่ายๆได้ว่า สมองของมนุษย์นั้นต้องใช้ออกซิเจนเพื่อช่วยให้การทำงานให้ดีขึ้น

ประโยชน์ของออกซิเจนกับร่างกาย

1. ต่อผู้ป่วยโรคภัยต่างๆ : ประโยชน์ของออกซิเจนต่อโรคภัยต่างๆในร่างกายของเรา เช่นโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจ จะทำให้ความสามารถในการรับ Oxygen ของร่างกายลดลง ผู้ป่วยจึงควรได้รับ Oxygen อย่างเพียงพอ แต่การใช้เครื่องทำออกซิเจนกับผู้ป่วยควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

2. ต่อผู้ป่วยไข้หวัด : ไข้หวัดมักเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายอ่อนแอ ทำให้ร่างกายได้รับ Oxygen ลดลง เนื่องจากมักมีการคั่งของเยื่อบุทางเดินหายใจ เช่น โพรงจมูก เป็นต้น ทำให้หายใจไม่สะดวก การได้รับ Oxygen อย่างเพียงพอในขณะเป็นไข้หวัดจะช่วยให้สดชื่นขึ้น ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย ทำให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้น และทำให้หายจากไข้หวัดเร็วขึ้นอีกด้วย

3. ต่อผู้ที่สูบบุหรี่ : การสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายได้รับสารอันตรายเช่น นิโคติน และคาร์บอนมอนออกไซด์ โดยผ่านทางหลอดลมและเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนคาร์บอนมอนออกไซด์ จะทำให้ศักยภาพในการลำเลียงออกซิเจน ของเม็ดเลือดแดงลดลง ดั้งนั้นผู้สูบบุหรี่จึงต้องการ Oxygen มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

4. ต่อผู้ที่นอนกรน : ต่างๆได้น้อยการนอนกรนเกิดจากการที่ทางเดินหายใจบางส่วนถูกอุดกั้นในขณะนอนหลับจึงทำให้ผู้ที่นอนกรนเกิดภาวะขาด Oxygen ทำให้ รู้สึกหน้ามืดอ่อนเพลียจากการนอนหลับไม่สนิท Oxigen generator จะช่วยให้ร่างกายได้รับ Oxygen มากขึ้น จึงช่วยลดภาวะการขาดออกซิเจนในผู้ป่วยนอนกรนได้

5. ต่อผู้มีความเครียด : ขณะที่ร่างกายมีความเครียดจะหลั่งสาร Adrenaline ทำให้หลอดเลือดหดตัวซึ่งจะส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะลง จึงทำให้รางกายอ่อนเพลีย Oxygen generator จะช่วยให้ร่างกายได้รับ O2 ในปริมาณที่สูงขึ้น ทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้น และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด

โทษของ oxygen

ส่วนออกซิเจนก็มีโทษอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
ระดับออกซิเจนในเลือดเป็นตัวบ่งชี้ระดับการทำงานของปอดและฮีโมโกลบิน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับออกซิเจนในเลือดและสิ่งที่เกิดความผันผวนในระดับใด ๆ เหล่านี้หมายถึง

ออกซิเจนเป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการยังชีพของสิ่งมีชีวิต

• ระดับออกซิเจนในเลือดปกติจะวัดจากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
• เซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีโมเลกุลที่เรียกว่าเฮโมโกลบิน จะมีหน้าที่ขนถ่าย ออกซิเจน
• และนำพาไปยังส่วนต่างๆของเซลล์
• เมื่อมีกลไกอย่างใดอย่างหนึ่ง ขัดข้อง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ระดับออกซิเจนในเลือด ก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา ความแตกต่างของ ระดับใดๆ เหล่านี้หมายถึง

 

ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ

ในกรณีส่วนใหญ่ระดับออกซิเจนที่ hovers ประมาณ 95 -- 100% ก็จะถือว่ามีสุขภาพดี ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ตกอยู่ภายใต้ ระดับออกซิเจนปกติ , ที่อยู่, นี้เป็นช่วงที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ราบรื่นของเซลล์ของร่างกายที่ การอ่านที่อยู่ด้านล่าง 95% ใด ๆ ที่เป็นสาเหตุของความกังวลและความต้องการที่จะตรวจสอบโดยบุคลากรทางการแพทย์ คำทั่วไปที่ใช้ในการทราบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเป็นเพียง'SATS' นี้เป็นวัดของเปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลเว็บไซต์ที่มีผลผูกพันที่มีการครอบครองโดยออกซิเจนในกระแสเลือดที่เป็น เมื่อมีความดันต่ำบางส่วนของออกซิเจนในร่างกายส่วนใหญ่ของ เฮโมโกลบิน เป็น deoxygenated, ที่อยู่, ไม่มีออกซิเจนใด ๆ ที่ประมาณ 90%, ความอิ่มตัวของออกซิเจนจะเริ่มเพิ่มขึ้นตามการออกซิเจนเฮโมโกลบิน - เส้นโค้งการแยกตัวออกและค่อยๆวิธีการทำเครื่องหมายของ 100% ค่าต่ำกว่า 90% ใด ๆ ที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า hypoxemia, ที่อยู่, ระดับออกซิเจนในร่างกายต่ำ นี่คือโดยทั่วไปเมื่อเขียว, ที่อยู่, การเปลี่ยนสีฟ้าของผิวจะเริ่มปรากฏเป็นอาการ ระดับออกซิเจนในเลือดขณะนอนหลับมักจะเป็นเล็กน้อยต่ำกว่าปกติเนื่องจากร่างกายอยู่ในสถานะของส่วนที่เหลือและเพื่อให้ไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่สูงมากของออกซิเจน บางครั้งแม้ว่าคนอาจท้ายรับจำนวนไม่เพียงพอของออกซิเจนในเวลากลางคืนซึ่งอาจรบกวนการนอนของเขา เงื่อนไขนี้เป็นที่รู้จักกันเป็น ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

ระดับของออกซิเจนในร่างกายสามารถวัดได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

• วิธีที่ใช้มากที่สุดในการระบุว่าระดับออกซิเจนในเลือดมีสุขภาพดีหรือไม่ คือการทดสอบ ก๊าซเลือดแดง .
• อีกวิธีหนึ่งที่มากความสะดวกในการตรวจสอบระดับออกซิเจนในเลือดที่เป็นโดยการใช้ oximeter ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ที่ใช้หนีบกับ ปลายนิ้ว และวัดระดับออกซิเจนในเลือดด้วย เซ็นเซอร์วัดแสง

ระดับออกซิเจนในเลือดสูง

เงื่อนไขที่พบคือ ระดับที่สูงมากของออกซิเจนในเลือดอันมีผลมาจากการหายใจ ที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนสูง ที่รู้จักกันเป็น hyperoxia จัดเป็นสภาพที่ร้ายแรง เพราะ อาจนำไปสู่การตายของเซลล์และความเสียหายส่วนใหญ่ในระบบ ประสาทตา และปอด Hyperbaric ทำให้เกิดอาการ เวียนศีรษะ, ปัญหาการหายใจ และ ตาพร่ามัว ในกรณีที่พิษของออกซิเจนสูงมาก ก็จะรบกวน ออกซิเดชันในเซลล์, การติดขัดของ alveoli ของปอด, การมืดบอดของ เรตินา ความเป็นพิษนี้สามารถแก้ไขได้ โดยการลดปริมาณ ออกซิเจน ลง

ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ

ระดับออกซิเจนในร่างกายต่ำ อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ของอาการต่างๆ ซึ่งอาจเป็น สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่ง สภาพพยาธิในร่างกาย เช่น้ป็น โรคโลหิตจาง (จำนวนเม็ดเลือดแดงในร่างกาย ที่มีน้อย), โรคเรื้อรัง, โรคปอดอุดกั้น, ถุงลมโป่งพอง, โรคปอดเช่น ปอดบวม, pneumothorax ช็อก ฯลฯ
ดังนั้นการขาดออกซิเจน สามารถ เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆได้มากมาย ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดแล้ววิธีการที่ดีที่สุดคือให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอขอบคุณข้อมูล Facebook : อาจารย์ Worawit Rochanavipart

https://storylog.co/story/57f35b5ffed3107a182417fe

5/5 (5)

หากบทความนี้มีประโยชน์ ช่วยกันให้คะแนนด้วยนะคะ