โรคหลอดเลือดหัวใจและความดัน

ถั่งเช่ากับโรคหลอดเลือดหัวใจและความดัน

โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยจำนวนมากต่อปี หลายคนไม่ทราบว่าตัวเองมีความผิดปกติของ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งจำเป็น โรคหลอดเลือดหัวใจคืออะไร

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease: CAD/Coronary Heart Disease: CHD) เกิดจากการเกาะของคราบไขมัน (Plaque) ภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ที่เกิดจากการสะสมของคอเลสเตอรอลและสารต่าง ๆ ภายในหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดตีบและอุดตันจนปิดกั้นการไหลเวียนของกระแสเลือด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจติดขัด หรือรุนแรงถึงขั้นหัวใจวาย หากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ ซึ่งอันตรายมาก

 

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบทำให้ร่างกายไม่สามารถส่งกระแสเลือดและออกซิเจนไปยังหัวใจได้ โดยเฉพาะในขณะที่หัวใจต้องทำงานหนัก เช่น ระหว่างออกกำลังกาย เป็นต้น โรคหลอดเลือดหัวใจมีอาการดังนี้

  • เจ็บหน้าอก (Angina) ผู้ป่วยจะรู้สึกแน่นหน้าอกบริเวณกลางหรือด้านซ้ายของหน้าอกลามไปจนถึงช่วงแขน คอ กราม ใบหน้าหรือช่องท้อง และอาจบรรเทาลงได้เมื่อนั่งพัก หรือหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียด โดยสาเหตุมักเกิดจากการที่หัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย หรือความเครียดเป็นต้น ซึ่งจะสังเกตุได้เมื่อออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมหนัก เช่นเดินขึ้นลงบันได สะพานลอย หรือภาวะความเครียด ก็จะมีอาการตามข้างต้น ให้ลองสังเกตุตัวเองหากมีอาการดังกล่าวควรไปปรึกษาแพทย์
  • หายใจติดขัด ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจติดขัดหรือหอบเหนื่อยรุนแรง หากหัวใจไม่ได้รับเลือดที่เพียงพอในการส่งต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
  • หัวใจวาย หลอดเลือดอุดตันอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายและอาจถึงตายได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาทันเวลา ผู้ป่วยมักมีอาการแน่นหน้าอกและปวดบริเวณหัวไหล่หรือแขน ประกอบกับการหายใจติดขัดและเหงื่อออกก่อนเกิดภาวะหัวใจวาย หากผู้ป่วยมีภาวะความดันตกหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วย อาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตได้
  • หัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเกิดขึ้นในขณะที่หัวใจอ่อนแรงจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยจึงมีอาการหายใจติดขัดจากภาวะน้ำท่วมปอด เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือหากมีอาการน้ำท่วมปอดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ถั่งเช่ากับงานวิจัยที่ช่วยเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ
* ลดความเสี่ยงการเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะ ถั่งเช่ามี Cordyceps sinensis ที่ลดปริมาณของไขมันที่ไม่ดีในเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

* ลดปริมาณของ Triglyceride ในเลือด ทำให้ห่างจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
* เพิ่ม High-density cholesterol (HDL) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในกระแสเลือดออกไป ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
* ลดความหนืดของเลือด (Plasma viscosity) ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
* ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (Prevention of anti-thrombosis)
รวมทั้งป้องกันการเกิดของของลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง
* ป้องกัน Coronary spasm ช่วยให้เลือดไหลเวียนปกติและไปหล่อเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* ปรับการแข็งตัวของหลอดเลือดและควบความดัน ทำให้ความดันอยู่ในสภาวะปกติ

ผลการวิจัยถั่งเช่ากับโรคหลอดเลือดหัวใจ

Chen (1995) ได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังในผู้ป่วยจำนวน 30 คน โดยให้รับประทานถั่งเช่า 3-4 กรัมต่อวัน ติดต่อกันนานประมาณ 3 เดือน ร่วมกับยาแผนปัจจุบันแล้วทำการเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเฉพาะยาแผนปัจจุบันจำนวน 34 คน ผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับถั่งเช่าร่วมกับยาแผนปัจจุบันมีดัชนีบ่งชี้อาการต่างๆดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ อาการหายใจถี่ลดลง ซึ่งทำให้ไม่เหนื่อยง่าย สภาพความสมบูรณ์ของร่างกายดีขึ้นอารมณ์และอาการทางจิตดีขึ้น และความต้องการทางเพศสูงขึ้น ซึ่งปัญหาความต้องการทางเพศที่ลดลงเป็นผลพวงโดยตรงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและความดัน ซึ่งพบในผู้ชาย ซึ่งถั่งเช่าช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ถั่งเช่าช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น 

ขอบคุณข้อมูล https://www.pobpad.com/โรคหลอดเลือดหัวใจ

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้

หากบทความนี้มีประโยชน์ ช่วยกันให้คะแนนด้วยนะคะ