ถั่งเช่าแก้นกเขาไม่ขัน

ถั่งเช่าแก้นกเขาไม่ขัน สำหรับท่านชายที่มีปัญหาเรื่องนี้ ควรอ่านครับ

เราได้ยินถึงสรรพคุณของถั่งเช่า มาหลายอย่างแล้ว และสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งที่คนพูดถึง ถั่งเช่า ก็คือ การบำรุงสขภาพทางเพศหรือ ออกฤทธิ์แบบไวอากร้า นั่นเอง

โรคเสื่อมสมรรถภาพ (Erectile Dysfunction)

ถั่งเช่า เองก็ได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็น (ไวอากร้า แห่งเทือกเขาหิมาลัย) ถั่งเช่าถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศมานานแล้ว วันนี้เราจะมาเข้าใจถั่งเช่าในเรื่องการช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกับเพศชาย

มารู้จักโรค ED หรือโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศให้มากขึ้น
ED (Erictile Dysfunction) หรือที่แปลเป็นไทย ว่า.. [อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ]..ชื่อดูน่ากลัวนะครับ โดยอันที่จริงก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทั้งท่านชายและท่านหญิงเพียงแต่ว่าในท่านหญิงจะสังเกตได้ ค่อนข้างยากและซับซ้อนยกเว้น ตัวท่านหญิงเองเท่านั้นที่ทราบในเรื่องนี้..ซึ่งตัวเองบางครั้งก็จะมองว่าเป็นเพียงเรื่องไร้สาระ.. ขณะที่ในเรื่องเดียวกันอาจเป็นเรื่องที่ ใหญ่มากสำหรับท่านชาย.. นั่น คือ สภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว ได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ อาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในช่วงวัยใดก็ได้ แต่ก็มักจะพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นอาการเสื่อมสมรรถภาพก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุ

โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเกิดขึ้นได้กับทั้งเพศชายและหญิง อาการในผู้ชายคือ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ส่วนในผู้หญิงอาจมีความต้องการทางเพศลดลง

กรณีที่เกิดกับผู้หญิง อาจไม่ส่งผลกระทบในกิจกรรม หรือ ปรากฏการณ์ ทางกายวิภาคใดๆ คือรับรู้ในความรู้สึกได้ เฉพาะตัวเองเท่านั้น (ในบางครั้ง ก็อาจถูกเก็บไว้.. เป็น [ความลับส่วนตัว] ดังที่ได้อธิบาย) ไว้แล้ว แต่เมื่อเป็นผู้ชายผลกระทบ ที่เห็นได้ชัดก็คือไม่สามารถทำการสอดใส่ได้ ทำให้กิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ไม่สามารถเริ่มต้นหรือดำเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์จนกระทั่งจบ

กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย
กลไกในการแข็งตัว ของอวัยวะเพศชาย จะมีความซับซ้อนเล็กน้อย กล่าวคือ สิ่งเร้า จากประสาททั้ง 5 จะกระตุ้นสมองให้ส่งสัญญาณ ผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง สัญญาณเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมี ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปทำให้หลอดเลือดส่งเลือด.. เข้าสู่อวัยวะเพศชาย ทำให้อวัยวะเพศชาย ขยายขนาดใหญ่ขึ้นมีความยาว เพิ่มขึ้นที่เรียกว่า “การแข็งตัว”

เนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชาย มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เรียงตัวกันเป็นแท่ง การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะเกิดขึ้น เมื่อมีเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อนี้ และมีการขยายตัวเต็มที่ การขยายตัว ดังกล่าวจะไปกดเส้นเลือดดำทำให้เลือด ไหลออกจากอวัยวะเพศชายได้น้อยเหมือนถูกกักกันไว้ชั่วขณะ (ช่วงของการมีอารมณ์ทางเพศ) ช่วงนี้ทำให้อวัยวะเพศขยายและแข็งตัวได้ ระยะหนึ่ง

 

สาเหตุของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

สาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นั้นอาจเกิดจากการสะดุดในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งที่กล่าวมาโดยอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้
หรืออาจจะมีสาเหตุเช่น
1. เครียด ความเครียดอาจจะทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้
2. สุรา เป็นสิ่งที่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
3. ยาเสพย์ติด
4. โรคประจำตัวบางอย่าง เช่นความดัน เบาหวาน

ถึงแม้ว่าการ ไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะมองดูเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่สัญญาณของการเกิดปัญหาเรื้อรังก็ตามแต่ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวก็สมควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนเรื่องวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันไปตามสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้น

alchohol สาเหตุโรคเสื่อมสมรรถภาพ
alchohol สาเหตุโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ถั่งเช่ามีส่วนช่วยในการแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพอย่างไร
ถั่งเช่า (Cordyceps militaris) มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ สมรรถภาพทางเพศ ของร่างกาย อยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ สาร [Nitric Oxide] มีฤทธิ์ในการ ขยายหลอดเลือด เพิ่มการส่งเลือดไปเลี้ยง บริเวณอวัยวะเพศ ได้อย่างราบรื่น และสมบูรณ์ ซึ่งการส่งเลือดไปเลี้ยง เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศนั้นคือ กลไกหลัก ในการ [แข็งตัว]..ของอวัยวะเพศ

ถั่งเช่า ช่วยให้กระบวนการตอบสนอง ทางเพศตามธรรมชาติ ทำงานได้ดีขึ้น ไม่ใช่การกระตุ้นแบบผิดธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง และตอบสนองทางเพศ ได้ตลอดเวลา และเมื่อกลไก การส่งเลือดไปคั่ง เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผลที่ได้คือ..

1. การแข็งตัวสมบูรณ์เต็มที่และนาน เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

2. ขนาดของอวัยวะเพศจะโตขึ้นตามปริมาณเลือดที่ถูกส่งไปเลี้ยง หากเลือดส่งไปเลี้ยงมากก็จะโตมาก

ถั่งเช่าช่วยให้การแข็งตัวสมบูรณ์เต็มที่และนานขึ้น ขนาดของอวัยวะเพศจะโตขึ้นตามปริมาณเลือดที่ถูกส่งไปเลี้ยง

 

กลไกการเพิ่มสมรรถภาพเพศชายของถั่งเช่าสามารถอธิบายได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. Cordycepin สารสำคัญในถั่งเช่าที่สามารถออกฤทธิ์ได้เท่าฮอร์โมนเพศชายหรือ Testoserone ทำให้ Cordycepin มีผลโดยตรงในการควบคุมสมรรถภาพทางเพศชายทั้งระบบให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ที่มีปัญหาอวัยวะเพศ[ไม่แข็งตัว] ได้ในระดับฮอร์โมนโดยที่ตัว Cordycepin เองไม่ได้เป็นฮอร์โมนจึงไม่รบกวนสมดุลฮอร์โมนภายในร่างกาย สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ให้ผลเพิ่ม / เสริมสมรรถภาพทางเพศ รักษาอาการ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ได้ครบวงจร ตั้งแต่เสริมอารมณ์ทางเพศ เพิ่มการตอบสนอง สั่งการให้อวัยวะเพศ เกิดการแข็งตัวได้สมบูรณ์ และรวดเร็วฉับไว มีผลต่อขนาดของอวัยวะเพศ และลักษณะอื่นๆ ที่แสดงออก ถึงความเป็นชาย ที่สำคัญ จะยิ่งเห็นผลชัดเจนมากในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหา อวัยวะเพศไม่แข็งตัว อันเนื่องมาจาก การเริ่มมีปริมาณ Testoserone ที่ต่ำลง ฉะนั้นการได้รับ Cordycepin จึงเท่ากับได้สารที่เสริมการทำงาน ในระบบสมรรถภาพทางเพศแทน Testoserone ที่ดี

2. หลังได้รับการเพิ่มสมรรถภาพจาก Cordycepin ในระบบฮอร์โมนที่ทำให้ ร่างกายเพศชายตอบสนองอารมณ์ทางเพศอย่างรวดเร็วฉับไวแล้ว ในถั่งเช่ายังมีสารที่ชื่อว่า Nitric oxides (ไนตริกออกไซด์) ซึ่งเป็นสารที่มีความสำคัญมากที่สุดตัวหนึ่งในกระบวนการการ [แข็งตัว].. ของอวัยวะเพศ ซึ่งจะออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพิ่มปริมาณเลือดเข้าสู่ Corpus carvenosum ในแท่งอวัยวะเพศ ได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญที่สุดของการแข็งตัวและการรักษา อาการเสื่อมโดยการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายเสริมสมรรถภาพเพศชาย ได้อย่างดีเยี่ยมผลที่ได้คือ [การแข็งตัว]..สมบูรณ์เต็มที่ระยะเวลาในการแข็งตัวนาน เพียงพอที่จะเสร็จสิ้นกิจกรรมขนาดที่ใหญ่ยาวขึ้นแปรผันตามปริมาณเลือดที่ถูกส่งไปคั่งเพิ่มมากขึ้นที่ Corpus carvenosum ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญยิ่งต่อขนาดและความแข็งแรงของอวัยวะเพศ

3. ผลของถั่งเช่าในการเสริมและดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมจัดเป็นการเพิ่มสมรรถภาพและเสริมสมรรถภาพทางเพศทางอ้อมที่สำคัญไม่แพ้กลไกอื่นๆ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่งผลอย่างมากต่อสมรรถภาพทางเพศที่ดียิ่งขึ้นและมีสมรรถภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ถั่งเช่ายังมีผลต่อการเพิ่มสมรรถภาพอื่นๆ ทั่วไปได้อย่างมาก เช่นป้องกันการแข็งตัวของเลือดและผนังหลอดเลือดผลในการเพิ่มสาร Adrenaline ให้กับร่างกาย ซึ่งช่วยเพิ่มพลังงาน ลดอาการอ่อนเพลีย ช่วยให้หลับสนิท [Deep sleep] ซึ่งการนอนหลับสนิท จะทำให้กระบวนการสังเคราะห์ ฮอร์โมนเพศชาย การสร้างและผลิตเสปิร์มของอัณฑะเสริมการทำงานของต่อม seminal vesicle ต่อมลูกหมาก (prostate gland) และ (cowper gland) ในการสร้าง น้ำเลี้ยงเสปิร์มได้ในปริมาณ ที่เพิ่มขึ้น ให้ทำงานอย่าง เต็มประสิทธิภาพ และเต็มที่ ช่วยชะลอ ความเสื่อม ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สมรรถภาพทางเพศด้วย และผลดี อื่นๆ เช่นรักษาโรคภูมิแพ้ และ หอบหืด ได้อีก เป็นต้น

“ถั่งเช่า” มีสารสังเคราะห์รวมกันจำนวนมากที่เสริมภูมิต้านทานร่างกายของคนเรา เช่น Polysaccharide, Cordycepin, Cordycepic acid การรับประทาน เป็นระยะเวลานาน จะเสริมสมรรถภาพ ภูมิคุ้มกัน และ พลังชีวิต ของเซลล์ร่างกาย ให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน และ กระตุ้นให้กลไก การทำงาน ของร่างกายเกิดปัจจัยที่ส่งผลถึง ระบบภูมิคุ้มกัน (A variety of immunologic acivity factor) ยกระดับ ระบบกลไกภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างชัดเจน เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้มากขึ้น ทำให้เกิดประสิทธิผล ในการต่อต้านโรคภัย ทั้งจากสาเหตุภายใน และ ภายนอก

– เสริมกลไกทำงานของร่างกาย เพื่อต่อต้านการแพร่กระจายของเชื้อโรค
– สามารถป้องกันเกิดมะเร็งและลดการแพร่กระจายได้
– ลดอัตราการติดเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ
– ลดโอกาสการเกิดมะเร็งและโรคที่เกิดจากภูมิแพ้ของตนเอง และไม่มีผลข้างเคียง

สรุปคือ การรับประทานถั่งเช่าเป็นประจำทุกวันจะมีส่วนช่วยให้สมดุลของร่างกายมีความเป็นปกติราบรื่นเมื่อระบบอวัยวะระบบต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ย่อมส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศของ ผู้ชายและ ผู้หญิงสามารถเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างเป็นปกติการกระตุ้นความรู้สึกตอบสนองด้านอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ชีวิต สดชื่น สดใส หลับสบาย (Deep sleep) ไร้โรคา ผิวพรรณ เปล่งปลั่ง ผ่องใส อ่อนวัย ชะลอวัย มีน้ำ-มีนวล และ มีอายุขัย ที่ยืนยาว อย่างเป็นธรรมชาติจึงเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ประจำครอบครัวที่สมควรมีติดไว้ประจำทุกบ้าน

กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ พบว่าการวิจัยในผู้ชาย 22 คนที่ใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33%
และมีผลลดปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติลง 29% และมีอีกกรณีศึกษา ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิง 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยทำให้อาการและความต้องการทางเพศสูงขึ้น 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าการรับประทานถั่งเช่าจะช่วยปกป้อง และช่วยให้การทำงานของ ต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมไทมัส และจำนวนของสเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้น 300% และช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิงได้ 86%

* ในผู้ชาย 22 คนที่ใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33%

* ถั่งเช่าสามารถช่วยทำให้อาการและความต้องการทางเพศสูงขึ้น 66% ในเพศชาย 

* ถั่งเช่าช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิงได้ถึง 86%


รีวิวถั่งเช่า ช่วยดูแลปัญหาทางเพศของท่านชายได้อย่างไร 

 

ซึ่งในถั่งเช่า มีสารไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide) ที่ออกฤทธิ์ดังนี้
* ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยและมีความต้องการทางเพศ
* เพิ่มจำนวนเชื้ออสุจิที่แข็งแรงมากขึ้น เหมาะกับผู้ชายที่มีลูกยาก * แก้อาการหลั่งเร็ว สามารถประกอบกิจกรรมได้นานมากขึ้น
* ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตอวัยวะส่วนปลายทั้งหมด เช่น แขน ขา สมอง ต่อมลูกหมาก ทำให้อวัยวะแข็งตัวได้มากขึ้น
* สามารถลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งบางชนิด
* ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
* มีส่วนสำคัญต่อสารสื่อประสาท (neruotransmitters) ทั้งหลาย

ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ถั่งเช่ากระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ

ซึ่งมีการศึกษาและวิจัยมามากมายเกี่ยวกับ การแก้ปัญหานกเขาไม่ขัน ในผู้ชาย ซึ่งหากท่านชาย ท่านไหน มีปัญหาเกี่ยวกับนกเขาไม่ขันก็ลองหาถั่งเช่ามารับประทานดู อาจจะแก้อาการดังกล่าวให้ท่านได้

 

ขอขอบคุณข้อมูล Facebook : อาจารย์ Worawit Rochanavipart
เว็บไซต์ https://thungchao.wordpress.com/tag/cordycepin/

ถั่งเช่าสีทอง

3/5 (2)

หากบทความนี้มีประโยชน์ ช่วยกันให้คะแนนด้วยนะคะ